Kontakt

telefon: 608 903 735
e-mail: martin.prasek1@gmail.com
LinkedIn
IČO: 63596814

Adresa konzultovny:

Havlíčkova 34a
586 01 Jihlava
(Lékařský dům, 3.patro)

Terapie

Terapeutická hodina trvá 50 minut (u párové terapie 100 min.)

Domluvený termín může klient bez udání důvodů odříci nejpozději 24 hodin předem.

Konzultační hodiny

Individuálně podle telefonické domluvy nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Cena

Individuální terapie:  600 Kč/hodinu

Párová (partnerská) terapie: 800Kč/hodinu

V případě nutné potřeby lze ze sociálních důvodů individuálně domluvit snížený tarif.

OBLASTI TERAPEUTICKÉ POMOCI:

  • osobní krize a její zvládnutí
  • osobnostní problémy
  • vztahové potíže (v partnerských, rodinných a jiných vztazích)
  • psychosomatické obtíže 
  • obavy, úzkosti, strach
  • syndrom vyhoření
  • potíže spojené s depresemi

OBLASTI PORADENSTVÍ:

  • osobnostní rozvoj
  • asertivní komunikace a sebejistota
  • rozvoj sebepoznání a sebepochopení; podpora sebedůvěry