Kontakt

telefon: 608 903 735
e-mail: martin.prasek1@gmail.com
LinkedIn
IČO: 63596814

Adresa konzultovny - jihlava:

Havlíčkova 34a
586 01 Jihlava
(Lékařský dům, 3.patro)

Adresa konzultovny - havlíčkův brod:

Dolní 3088
580 01 Havlíčkův Brod
(Pasáž Lucerna, 1.patro)

Terapie

Terapeutická hodina trvá 50 minut (u párové terapie 100 min.)

Pokud klient odřekne domluvený termín v době kratší než 24 hodin před plánovanou schůzkou, hradí tuto schůzku v plné výši.

Konzultační hodiny

Individuálně podle telefonické domluvy nebo prostřednictvím elektronické pošty.

FORMA

Základní způsob terapie je osobní setkávání v konzultovně.
Ve výjimečných případech (vzdálenost od bydliště klienta, nemoc, situace klienta, která osobnímu setkávání brání) je možné konzultovat online (Messenger, Skype, WhatsApp aj.)

Cena

Jihlava:
Individuální terapie:  800 Kč/hodinu
Párová (partnerská) terapie: 1000Kč/hodinu

Havlíčkův Brod:
Individuální terapie:  700 Kč/hodinu
Párová (partnerská) terapie: 900 Kč/hodinu

V případě nutné potřeby lze ze sociálních důvodů individuálně domluvit snížený tarif.

OBLASTI TERAPEUTICKÉ POMOCI:

 • osobní krize a její zvládnutí
 • osobnostní problémy
 • vztahové potíže (v partnerských, rodinných a jiných vztazích)
 • psychosomatické obtíže 
 • obavy, úzkosti, strach
 • syndrom vyhoření
 • potíže spojené s depresemi
 • tématika závislostí (látkových, nelátkových)

OBLASTI PORADENSTVÍ:

 • osobnostní rozvoj
 • asertivní komunikace a sebejistota
 • rozvoj sebepoznání a sebepochopení; podpora sebedůvěry