Narodil jsem se a žiji na Vysočině. Vystudoval jsem sociální práci (VOŠ Jabok, postgraduální studium v Pasově v Německu) a pracoval na několika místech v oboru (ve stacionáři s dětmi s postižením, v občanském poradenství, s duševně nemocnými). Práci s lidmi v nouzi, v tíživé životní a osobní situaci, se věnuji prakticky celý svůj profesní život. Doplňkem je mi lektorská činnost v kurzech zaměřených na pečovatelky a pečovatele a do jiných oblastí.

Již před dlouhou dobou jsem byl silně osloven životem a myšlenkami Viktora Emanuela Frankla, jeho nástupců a žáků. Vnímal jsem, že myšlenky, které byly nakonec začleněny do konceptu zvaného „existenciální analýza a logoterapie“ (podrobněji viz stránka EA LT), jsou pro mě samého inspirující a přínosné. Proto jsem se rozhodl absolvovat dlouholetý výcvik v psychoterapii zaměřený na tento přístup. Z výcviku, dřívější a současné praxe, supervize a dalšího studia čerpám pro svou současnou poradenskou a terapeutickou práci.
(Doklad o absolvování výcviku najdete zde.)

Aktuálně pracuji terapeuticky s individuálními klienty či páry v Havlíčkově Brodě a také v Psychoterapeutickém centru Jihlava. Mimo jiné pracuji pro pro neziskovou organizaci Kolpingovo dílo ČR s klienty s látkovými i nelátkovými závislostmi.