Logoterapie a existenciální analýza

Logoterapie a existenciální analýza má své kořeny v takzvané humanistické psychoterapii. Jejím zakladatelem je rakouský psychiatr Viktor Emanuel Frankl. Své myšlenky, které tvoří základ tohoto směru, Frankl opřel o zkušenost svého vlastního života. Jako Žid byl za války internován v osvětimském koncentračním táboře. Zde si všímal toho, že ti, kteří měli vnitřní motivaci k přežití – viděli smysl (logos) svého života i v těchto nelidských a beznadějných podmínkách – snadněji snášeli útrapy internace a mnoho z nich přežilo nebo se jim povedl útěk. Vězni bez vize smyslu, bez naděje, brzy umírali.
Na základě této zkušenosti Frankl vyřkl svoji základní myšlenku: pokud může člověk prožívat svůj život jako SMYSLUPLNÝ, s CÍLEM a MOTIVACÍ, dokáže překonat téměř všechny překážky života. Podobně je citován velmi krátký a výstižný výrok Friedricha Nietscheho: „Kdo má PROČ žít, snese téměř každé JAK“
Pro Frankla je tedy SMYSL tou největší hybnou silou v životě člověka; je to něco co dává životu směr a pohyb. V této souvislosti mluvíme o „logoterapii“.
Franklovi žáci – zejména Alfried Längle – pak původní Franklovu myšlenku doplnili o detailněji rozpracovanou „existenciální analýzu“.
Existenciální analýza je v jejich pojetí fenomenologicko-osobní sychoterapeutická metoda, která zahrnuje zacházení s duševními problémy a poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci a další. Cílem je pomoci klientovi, aby byl schopen žít s „vnitřním souhlasem“ (moci svému životu říkat ANO), žít autenticky a tím být svobodný k duchovně a emocionálně plnohodnotnému prožívání a naplnění svého života; smyslu života.
Aby toto člověk mohl prožívat, musí k tomu mít podmínky. V existenciální analýze jde hlavně o zmapování těchto podmínek – „základních osobních motivací“ (ZOM) a pokud některá z podmínek není dostatečně naplněna, jde psychoterapeut s klientem směrem k jejímu posílení, nalezení.
Existenciální analýza a logoterapie vidí člověka ve všech jeho dimenzích: jako člověka nejen tělesného a duševního, ale také schopného duchovního a morálního prožívání. Jako člověka, který může svobodně prožívat emoce, ale také naplňovat svůj život hodnotami a žít jej s cílem a zodpovědně.
V ČR rozvíjí myšlenky Frankla a Längleho Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA). Organizuje výcviky psychoterapeutů a dále je odborně podporuje.